Van intentie naar impact

Publicatie en presentatie

Wat is doorslaggevend bij de beoordeling van een literair werk: het diverse profiel van de maker of de kwaliteit van het werk? Ook de samenstelling van de beoordelaars heeft invloed op de selectie: wie maakt de keuzes? Hoe kan het literair werk van makers met een diverse achtergrond beter beoordeeld worden?

Hieronder geven we tips en verbeterpunten mee, die naar voren kwamen uit de focusgesprekken van merkstrategisch bureau Reputations.

MEER DIVERSITEIT IN JURY’S

Of het nu gaat om het selecteren van een manuscript door een uitgever, of het advies geven over een subsidie voor een auteur: de diversiteit in jury’s en selectiecommissies heeft een grote invloed op wie er gekozen wordt. Aandacht voor inclusie begint dus bij de samenstelling van de groepen mensen die keuzes maken.

Actiepunten

  • Wees transparant over de samenstelling van de jury. Maak er geen geheim van wie de keuzes maakt en waarom je voor een bepaalde samenstelling kiest. Welke evenwichten spelen mee bij de keuze van je juryleden?

  • Wees transparant over de selectiecriteria die de jury gebruikt. En bij uitbreiding over het hele selectieproces.

PRESENTATIE VAN DIVERSE BOEKEN

Van inclusieve babyboeken over boeken op maat van een laag leesniveau tot romans van een auteur met dyslexie of een genderdiverse achtergrond: op maat van een doelgroep werken is niet altijd eenvoudig.

Actiepunten

  • Maak diverse boeken zichtbaar(der) via een label. Maak de criteria voor zulke labels helder en toegankelijk voor iedereen.

  • Creëer meer aandacht voor auteurs die schrijven over diversiteitsthema’s. Gebruik eventueel (tijdelijk) quota bij de selectie van manuscripten.

  • Zet diverse auteurs en hun werk niet weg in het ‘diversiteitshoekje’. Presenteer ze samen met je reguliere aanbod. Diversiteit is geen niche.

Op de hoogte blijven?

Wil jij meewerken aan een inclusievere boeken- en letterensector in Vlaanderen? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van alle kansen en projecten van Elk verhaal telt.