Van intentie naar impact

Toegankelijkheid

Veel diverse profielen en initiatieven zijn nog onzichtbaar in het literaire veld. Je mag er niet van uitgaan dat zij zelf de weg naar jou vinden. En dus moet je actief een netwerk opbouwen door op zoek te gaan buiten je vertrouwde omgeving. Hoe zorg je er daarnaast voor dat je werking laagdrempelig genoeg is? Hoe maak je je organisatie op verschillende vlakken toegankelijk?

Hieronder geven we tips en verbeterpunten mee, die naar voren kwamen uit de focusgesprekken van merkstrategisch bureau Reputations.

ACTIEF NETWERKEN

Op een organische manier netwerken werkt vaak niet om diverse profielen en initiatieven te vinden die nog onzichtbaar zijn in het literaire veld. Vaak zijn we aan het cirkeldraaien in dezelfde kring. De oplossing is actiever netwerken. Dat wil zeggen: zelf op zoek gaan naar individuen en organisaties, de straat op gaan, scouten van nieuwe profielen in andere omgevingen dan waar je normaal gaat kijken.

Actiepunten

  • Quota voor samenwerkingen met externe organisaties die inzetten op diversiteit en inclusie kan een stimulans zijn.

  • Benader je doelgroep actiever. Kom van achter je bureau vandaan en zoek je doelgroep op in hun eigen leefwereld. Volg bijvoorbeeld een workshop outreachend werken om te zien hoe je dat aanpakt.

  • Zorg ervoor dat je organisatie toegankelijk(er) is voor elke doelgroep. Meten is weten: laat bijvoorbeeld een toegankelijkheidsscreening uitvoeren om te zien wat al goed gaat en wat beter kan.

MEER LITERAIRE WERKEN TOEGANKELIJK MAKEN

Een boek vinden dat goed past bij een persoon is een zoektocht. Voor personen met een fysieke beperking of neurodiversiteit is het moeilijk een match te vinden met het huidige aanbod. Veel boeken zijn onvoldoende toegankelijk: ze missen de juiste vorm, maat of inhoud. Daarvoor zijn criteria handig om de toegankelijkheid van een literair werk te beoordelen.

Actiepunten

  • Werk aan de leesbaarheid van literatuur. Maak een checklist met beoordelingscriteria voor de toegankelijkheid van literair werk.

  • Vergroot het aanbod van luisterboeken. Bekijk welke impact dat heeft op de wetgeving over auteursrecht. Maak een algemene database met boeken met ondersteuning.

Op de hoogte blijven?

Wil jij meewerken aan een inclusievere boeken- en letterensector in Vlaanderen? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van alle kansen en projecten van Elk verhaal telt.