Van intentie naar impact

Personeelsbeleid

Meer diversiteit in je team krijgen, is geen quick win of een ad-hocbeslissing. Het vergt een langetermijnaanpak die door de hele organisatie wordt gedragen. Een personeelsbeleid dat erkent dat we niet allemaal hetzelfde uitgangspunt hebben en tegen andere barrières aanlopen, kan een oplossing bieden. Hoe ga je daarmee aan de slag?

Hieronder geven we tips en verbeterpunten mee, die naar voren kwamen uit de focusgesprekken van merkstrategisch bureau Reputations.

BEWUSTWORDING VAN EEN DIVERS HR-BELEID

Vaak is er goodwill bij een organisatie om divers aan te werven, maar komen er geen (doordachte) acties. ‘We vinden ze niet’ is geen goed excuus. Makkelijk is het niet, en snel zal het ook niet gaan: als organisatie ben je pas inclusief als je je norm verlegt. Durf dus out-of-the box denken.

Actiepunten

  • Verlaat je comfortzone om je netwerk te verbreden. Voer een zelfscan uit (of laat dat doen) van je HR-beleid om te weten waar je staat. Werk eventueel samen met een andere organisatie die expertise heeft in divers aanwerven. Denk breed, waarom eens geen jobbeurs organiseren?

  • Breid je kennis over inclusie uit. Volg een workshop of lees vakliteratuur over het integreren van inclusie in een HR-beleid.

  • Maak iedereen in je organisatie bewust van je beleid voor inclusie en diversiteit. Lanceer in je organisatie bijvoorbeeld een campagne over het belang van diversiteit op de werkvloer.

INCLUSIEVER EN KWALITATIEVER REKRUTEREN

Werk je in de boeken- of letterensector? Kijk om je heen en het wordt snel duidelijk: we rekruteren nog veel te weinig divers. Maar hoe begin je daaraan? Hoe bereik je een diverser publiek met je vacatures?

Actiepunten

  • Schrijf inclusieve vacatureteksten.

  • Integreer meer inclusieve criteria in je selectieprocedure.

  • Wees transparant over de selectiecriteria. Benoem welke criteria je zult gebruiken en ga er niet van uit dat ze vanzelfsprekend zijn.

  • Volg een workshop over inclusief werken en aanwerven. Je hoeft het warm water niet uit te vinden, leer bij van experts.

VOEG EEN TIJDELIJKE ONGELIJKHEID IN

Actiepunten

  • Voer quota of positieve ongelijkheid in bij de selectie van je personeel. Weet wel: quota voor het aantal diverse profielen binnen je personeelsbestand zijn een tijdelijke maatregel. Op langere termijn moet je streven naar dezelfde criteria en kansen voor iedereen.

  • Cijfers kunnen helpen om de realiteit van je bedrijf zichtbaar te maken. Meten is weten! Door alles op te sommen, zie je makkelijk waar de onevenwichten zitten en waar je dus als eerste actie moet ondernemen.

Op de hoogte blijven?

Wil jij meewerken aan een inclusievere boeken- en letterensector in Vlaanderen? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van alle kansen en projecten van Elk verhaal telt.