personeelsbeleid

Schrijf je nu in voor een traject rond inclusief personeelsbeleid

1 februari 2024

Hoe voer je een inclusief personeelsbeleid? Je leert het tijdens een traject van Elk verhaal telt in samenwerking met LEVL. Zo’n beleid erkent dat we niet allemaal hetzelfde uitgangspunt hebben en dat we tegen andere barrières aanlopen. Het vergt een langetermijnaanpak die door de hele organisatie wordt gedragen.

Wat houdt dit traject voor een inclusief personeelsbeleid in?

Onder begeleiding van LEVL detecteer je welke stappen jouw organisatie kan zetten, hoe je die acties kunt koppelen aan je bestaande personeelsbeleid, hoe je jouw huidige werking inclusiever kunt maken en hoe je dat allemaal op een haalbare tijdslijn zet. Als deelnemer ga je naar huis met een zelfgemaakt actieplan dat je kunt uitrollen in je organisatie.

Wie kan deelnemen?

Dit traject richt zich tot alle organisaties in de literaire sector die meer willen doen dan eenmalige of op zichzelf staande acties rond inclusie. Of je nu een grote of kleine organisatie bent, een bibliotheek, een uitgeverij, een productiehuis … Ongeacht of je al een uitgewerkt diversiteitsbeleid hebt of niet.

In totaal kunnen 10 organisaties deelnemen. Bij voorkeur nemen er per organisatie twee medewerkers deel, zodat er voldoende draagkracht is binnen de organisatie. Het best is er zeker één HR-medewerker bij.

Timing en stappenplan

Het traject bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Individueel kennismakingsgesprek met elke deelnemende organisatie. 
  • Drie groepssessies van telkens drie uur in het voorjaar van 2024 waarbij het aanreiken van expertise en leren van en met elkaar centraal staan. De data worden in overleg bepaald nadat alle organisaties geselecteerd zijn. De sessies vinden plaats in Hotel Dumont (Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen).
  • Elke organisatie werkt tijdens en tussen de sessies enkele haalbare doelen uit en kan daarvoor een beroep doen op één tussentijdse coaching van 1 uur. 

Wat kost het?

De kostprijs van het traject wordt bepaald op basis van het statuut van je organisatie. Voor organisaties met een winstoogmerk en structureel gesubsidieerde organisaties kost het traject 500 euro per organisatie. Andere organisaties zonder structurele inkomsten betalen 100 euro per organisatie en kunnen rekenen op een terugbetaling van de vervoersonkosten. Ligt de minimumprijs te hoog? Neem dan contact op met contact@elkverhaaltelt.be en dan zoeken we een oplossing.

Inschrijven

Ben je geïnteresseerd? Stel je dan kandidaat voor 1 maart. In de week van 4 maart laten we weten welke organisaties geselecteerd zijn. Die selectie gebeurt door leden van de werkgroep van Elk verhaal telt.

Als jouw organisatie geselecteerd wordt, neemt trajectbegeleider Uwi Van Hauwermeiren van LEVL contact met je op voor een kennismakingsgesprek. De data van de sessies worden gekozen in overleg met de verschillende deelnemers en de trajectbegeleider. De eerste sessie zal kort na de paasvakantie plaatsvinden. Tussen de verschillende sessies zitten minimaal twee weken en maximaal een maand.

Over LEVL

LEVL vzw is door de Vlaamse Regering formeel erkend als participatieorganisatie. Als onafhankelijke netwerkorganisatie ijvert ze voor een inclusieve samenleving vrij van racisme en discriminatie. Samen met haar netwerk timmert ze aan een evenredige en evenwaardige participatie en komt ze op voor gelijke kansen en uitkomsten van iedereen en meer specifiek van personen met een migratieachtergrond, binnen alle levens- en beleidsdomeinen. LEVL vertrekt daarbij vanuit de reële drempels in de samenleving en vanuit de realiteit, kracht en ervaringsdeskundigheid van personen met een migratieachtergrond in Vlaanderen en Brussel. LEVL ondersteunt organisaties en ondernemingen die binnen transitietrajecten aan de slag gaan met diversiteit, inclusie en non-discriminatie. Haar aandacht gaat onder andere naar inclusief rekruteren, inclusieve werkvloeren en bestrijden van discriminatie en racisme.

Lees meer op de site van LEVL.

Op de hoogte blijven?

Wil jij meewerken aan een inclusievere boeken- en letterensector in Vlaanderen? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van alle kansen en projecten van Elk verhaal telt.