Van intentie naar impact

Creatie

Hoe ondersteun je makers die een ander verhaal willen vertellen of nieuw zijn in het letterenveld? Hoe schrijf je als auteur over identiteiten waarmee je minder vertrouwd bent? Meerstemmigheid in de literaire sector vergt aandacht van iedereen die betrokken is bij het creatieproces: van maker tot producent, van redacteur tot uitgever.

Hieronder geven we tips en verbeterpunten mee, die naar voren kwamen uit de focusgesprekken van merkstrategisch bureau Reputations.

MAKERS BETER BEGELEIDEN

Het auteurslandschap van vandaag is te weinig divers. Dat moeten we aanpakken van bij het creatieproces, onder meer door (beginnende) makers beter te begeleiden.

Actiepunten

  • Begeleid makers doorheen het hele creatieproces. Zo creëer je kansen en kunnen jonge makers hun plek vinden in het schrijflandschap.

  • Geef kansen aan makers uit een minderheidsgroep. Hoe meer kansen makers krijgen, hoe sterker rolmodellen zichtbaar worden. Representatie in boeken is van cruciaal belang om zo veel mogelijk diverse lezers aan te spreken. Niet alleen op vlak van personages, maar ook representatie van auteurs: als kinderen en jongeren zien dat er auteurs zijn die op hen lijken, voelen ze zich meer aangesproken en overwegen ze misschien sneller om later ook auteur te worden.

  • Laat een coach of mentor starters helpen bij het vinden van een uitgeverij. Iemand die de weg wijst, is van grote waarde.

  • Laat een coach of mentor makers helpen bij het bewaken van hun grenzen. Wat is hun persoonlijke doel? Met wie willen ze hun verhaal delen? Wat is voor hen financieel haalbaar?

INHOUD VERHAAL AFTOETSEN

Het schrijven over een minderheidsgroep is een niet te onderschatten werk. Je denkkader als auteur kan afwijken van dat van de minderheidsgroep waarover je schrijft. Daarom is het goed om anderen te betrekken in je schrijfproces.

Actiepunten

  • Laat een hoofdpersonage met je meeschrijven. Zo kun je clichébeelden en stereotypering in beeldvorming proberen te vermijden.

  • Vraag advies aan een sensitivity reader. Je behoudt zelf de keuzevrijheid om wel of niet aanpassingen te doen in de uiteindelijke tekst.

Op de hoogte blijven?

Wil jij meewerken aan een inclusievere boeken- en letterensector in Vlaanderen? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van alle kansen en projecten van Elk verhaal telt.