Privacyverklaring

 • ALGEMEEN

Literatuur Vlaanderen, de secretaris van het BoekenOverleg, beheert www.elkverhaaltelt.be.

Alle persoonsgegevens die Literatuur Vlaanderen ontvangt door jouw interactie met de website www.elkverhaaltelt.be worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘GDPR’).

Deze privacyverklaring omschrijft welke informatie Literatuur Vlaanderen over jou verzamelt, waarvoor ze die informatie gebruikt en aan wie ze de informatie doorgeeft. De verklaring omschrijft ook welke rechten je hebt en hoe je die kunt uitoefenen.

Deze privacyverklaring geldt specifiek voor de verwerkingen die gebeuren op www.elkverhaaltelt.be. Meer informatie over andere verwerkingen van persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen vind je in de algemene privacyverklaring.

Als je ervoor kiest om bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens niet te verstrekken, kun je mogelijk geen beroep doen op onze diensten.

Deze verklaring kan van tijd tot tijd veranderen.

 • VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens is:

Literatuur Vlaanderen
Lange Leemstraat 57 (postadres Van Noortstraat 20)
2018 Antwerpen
Ondernemingsnummer 0850.465.910

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je steeds contact opnemen met Literatuur Vlaanderen via privacy@literatuurvlaanderen.be.

 • DOEL VAN DE VERWERKING

Omdat Literatuur Vlaanderen een Vlaamse Openbare Instelling (VOI) is, volgt de verwerking van je persoonsgegevens uit een wettelijke verplichting en in het kader van een taak van algemeen belang.

Literatuur Vlaanderen verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. We verwerken je gegevens afhankelijk van hoe en waarom je met Literatuur Vlaanderen communiceert.

 • Contactbeheer

We verwerken persoonsgegevens van onze contacten die we verzamelen via evenementen, beurzen en contactformulieren op onze website met het oog op public relations. Die verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om zo efficiënt mogelijk te communiceren met onze contacten en onze activiteiten bekend te maken bij de sector. Dat maakt deel uit van onze publieke taak.

 • Charter

Als je het charter voor inclusie als organisatie ondertekent, dan ga je ermee akkoord dat we de naam van je organisatie vermelden in de lijst met ondertekenaars. Als je het charter als persoon ondertekent, dan maken we je naam niet bekend, maar krijg je wel een mailtje van Elk verhaal telt met de uitnodiging om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief en het charter mee bekend te maken via sociale media.

 • Nieuwsbrieven

Als je je inschrijft op onze nieuwsbrief, ontvang je geregeld relevant nieuws van Elk verhaal telt. Die communicatie is gebaseerd op jouw toestemming. Je kunt je steeds uitschrijven op de nieuwsbrieven. 

Literatuur Vlaanderen verzamelt geen gevoelige gegevens (persoonsgegevens met informatie over raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen of lidmaatschap van de vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens, gezondheidsgegevens of gegevens over het seksuele leven of seksuele geaardheid) of persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten.

 • BRON VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Literatuur Vlaanderen ontvangt je persoonsgegevens door haar interacties met jou via de website www.elkverhaaltelt.be, e-mail, post of telefoon, of via publieke bronnen.

 • ONTVANGERS VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Voor de eerder omschreven doeleinden kan Literatuur Vlaanderen je persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals overheidsinstanties of financiële instellingen.

IT-, cloud- en softwareleveranciers van Literatuur Vlaanderen kunnen ook toegang hebben tot je persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of support. Die dienstverleners mogen je persoonsgegevens nooit gebruiken voor eigen doeleinden en zijn gebonden door een geheimhoudingsverplichting.

Je persoonsgegevens kunnen gedeeld worden bij een zakelijke transactie, bijvoorbeeld tijdens de verkoop van (een deel van) de onderneming of een reorganisatie, fusie, joint-venture of andere beschikking over de onderneming, de bedrijfsmiddelen of -aandelen.

 • BEWAARTERMIJN

Literatuur Vlaanderen houdt je persoonsgegevens bij zolang ze die nodig heeft voor de eerder omschreven doeleinden of wegens de wettelijke verplichting die op haar rust.

 • DOORGIFTE BUITEN DE EU/EER

Literatuur Vlaanderen geeft je persoonsgegevens niet door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 • BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Literatuur Vlaanderen verbindt zich ertoe om naar beste vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. De maatregelen zijn steeds op basis van de huidige technologische mogelijkheden.

 • WAT ZIJN JE RECHTEN?

Je beschikt over verschillende rechten om je verwerkte persoonsgegevens te beheren. Je kunt die rechten uitoefenen door contact op te nemen met Literatuur Vlaanderen via privacy@literatuurvlaanderen.be.

 • CONTACT

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Literatuur Vlaanderen of over deze privacyverklaring, of als je je rechten wil uitoefenen, kun je contact opnemen via: privacy@literatuurvlaanderen.be
Literatuur Vlaanderen, Lange Leemstraat 57 (postadres Van Noortstraat 20), 2018 Antwerpen
Literatuur Vlaanderen heeft een Data Protection Officer (DPO). Je kunt contact opnemen via dpo@literatuurvlaanderen.be.

 • WIJZIGINGEN

Literatuur Vlaanderen behoudt het recht deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 26 juli 2022.


Op de hoogte blijven?

Wil jij meewerken aan een inclusievere boeken- en letterensector in Vlaanderen? Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van alle kansen en projecten van Elk verhaal telt.